İşyeri Hekimi

İşyeri hekimlerimiz tüm çalışanların işe uygunluğu ile ilgili muayenelerini yaparak İŞE GİRİŞ SAĞLIK Raporlarını düzenlemektedir.

İşyeri hekimlerimiz çalışanlarınızın hastalanması durumunda muayenelerini yapmakta, gerekli tetkikleri değerlendirerek tedavisini başlatmakta ve istirahat raporlarını hazırlamaktadır.

İşyeri hekimlerimiz işyerlerindeki çalışma ortamını iş sağlığı yönünden değerlendirmekte, meslek hastalıklarının ve iş kazalarının önüne geçebilmek amacıyla işverene danışmanlık yapmaktadır.

İşyeri hemşirelerimiz ve sağlık personellerimiz tarafından sağlık birimimizde, işyerleri revirlerinde ya da MOBİL SAĞLIK TARAMA ARACIMIZLA iş sağlığı mevzuatı gereği tüm tetkikleri yapmakta ve arşivlemektedir.

İşyeri hekimlerimiz ve işyeri hemşirelerimiz tarafından meslek hastalıkları takipleri yapılmaktadır.